Aktuality

Anketa

Anketa o budoucím pastoračním a komunitním využití farního areálu v Žebětíně.  Vyjádřit se můžete až do konce září ZDE

Celkové restaurování bočního oltáře v kostele sv. Bartoloměje

V roce 2023 - tedy v roce stého výročí vysvěcení nové části kostela - bylo realizováno celkové restaurování oltáře, s výjimkou…

Bohoslužby a ohlášky

Bohoslužby slavíme

– ve farním kostele sv. Bartoloměje v Žebětíně

– a ve filiální kapli Svaté Rodiny v Kohoutovicích

Bohoslužby v neděli

Neděle
7:30 kaple
9:00 farní kostel
10:30 kaple (pouze ve školním roce)

… ve všední dny

Pondělí 18:00 farní kostel

Úterý 17:30 kaple (pouze ve školním roce)

Středa 18:00 farní kostel

Čtvrtek 18:00 farní kostel
Čtvrtek 18:30 kaple, bohoslužba slova se sv. přijímáním (o prázdninách dle dovolených - sledujte ohlášky)

Pátek 18:00 farní kostel

Sobota 8:00 farní kostel

Farní život

Liturgie

AdoraceHudba ve farnostiMinistrantiRozpis čtení ve farním kostele

Modlitba

AdoraceBiblické hodinyLectio divinaMariánské večeřadloModlitba mužůModlitba růžence přede mšíModlitby matekRůženec v živém vysílání Radia ProglasŽivý růženecModlitba křížové cestyVelikonoční klapání

Společenství

Klub křesťanských seniorůMinistrantiModlitby matekSpolečenství děvčatSpolečenství mládežeSvatoušciBetálné klub

Služba

Adopce na dálkuÚklid farního kostela a kaple

Další aktivity

Farní kavárnaFarní knihovnyFarní občasníkSkautské oddíly

Betálné klub

Betálné klub je formát otevřených setkávání určených pro všechny farníky. Koná se každých 14 dní ve středu od 18.30 do cca 20.30 v Domku. Témata jsou oznamována v ohláškách.

Všichni jste srdečně zváni! Můžete se účastnit zcela volně, není třeba se přihlašovat.

Noc kostelů a Křesťanské Vánoce

Zveme vás na Křesťanské Vánoce v Žebětíně i Kohoutovicích.

Můžete nás navštívit také o Noci kostelů.
V lichých letech se koná v Žebětíně, v sudých letech se koná v Kohoutovicích.

Velikonoční klapání

V pašijovém týdnu před Velikonocemi tj. od Zeleného čtvrtku do Bílé soboty kostelní zvony umlkají z úcty ke Kristovu utrpení. Malí chlapci se společně sejdou, obcházejí vesnice s hrkači a řehtačkami všeho druhu a vytrvalým hrkáním oznamují čas modliteb namísto zvonů, které až do Vzkříšení „odletěly do Říma“. Zvyk nahrazování zvonů lomozením a rachocením byl poprvé kodifikován na konci osmého století v rituální knize římské církve. Někteří badatelé spatřují jeho původ ve způsobu svolávání k bohoslužbě v dobách raného křesťanství.

Tato tradice je v Kohoutovicích udržována "od nepaměti" a nebyla přerušena ani v době totality. Již před sametovou revolucí však chodívala v průvodu i děvčata a v posledních letech přibývalo také rodičů s malými dětmi.

Starobylý zvyk se podařilo zachovat i v letech 2020 a 2021 za nouzového stavu: každý nahrazoval zvuk zvonu naší kaple u sebe doma - před domem, na balkóně, či z okna.

Sraz je vždy u kaple Svaté rodiny v Kohoutovicích 5 minut před začátkem.
Obvykle klapání probíhá v těchto časech:
- na Zelený čtvrtek po mši sv. v 20:00.
- na Velký pátek v 7:00, 12:00, 15:00 a večer po obřadech asi 20:00.
- na Bílou sobotu v 7:00, 12:00.

Případné změny zveřejňujeme v ohláškách.

Modlitba křížové cesty

Proč se modlit křížovou cestu?
Jak se modlit křížovou cestu?
(úvahy podle P. Vojtěcha Kodeta)

V postní době se ve farním kostele modlíme vždy v pátek od 17:20 a v neděli od 8:20. 
V kapli začíná modlitba v úterý od 17:00 a v pátek od 18:30.

Skautské oddíly

V naší farnosti působí skautské oddíly střediska Ignis Brno:
20. dívčí
27. chlapecký
72. chlapecký

Farní kavárna

Do farní kavárny jste srdečně zváni každou neděli během školního roku.
Rádi vás přivítáme na faře po mši sv. v 9:00. Změny jsou oznámeny v ohláškách.

Klub křesťanských seniorů


Senioři s trvalým bydlištěm v Kohoutovicích se scházejí každou poslední neděli v měsíci (kromě července) v Domku v 17h v letním čase a v 16h v zimním čase.
Kontakt: seniori@kaplekohoutovice.cz

Další informace najdete na webu https://seniori.kaplekohoutovice.cz/

Modlitba mužů

Společná modlitba mužů vždy 26. den v měsíci ve farním kostele.
Kontakt: otec Jiří

Ministranti

V Žebětíně se ministranti scházejí 15 minut před každou mší sv. v sakristii.
Kontakt: Fíša - Filip Šalomon, 736 235 960, filip.sali00@gmail.com

V Kohoutovicích se ministranti setkávají na schůzkách 1x za 14 dní v úterý po mši sv. od 18:15 do 19h v Domku.
První setkání v novém školním roce je 12. 9. 2023
Kontakt: Klaun - Ondřej Doffek, 737 725 686, doffekon@gmail.com

Adopce na dálku

V současnosti naše farnost podporuje Louise Gerline Devillus z Haiti. Finance na její studium zajišťujeme obvykle formou farního dobročinného bazaru.
Kontaktní osobou je Filip Münz, filip.munz@kaplekohoutovice.cz
"Dopis" z Haiti z Haiti - jaro 2015 zde
Video z Haiti - Velikonoce 2018  https://youtu.be/94MCiDybvpg 

Růženec živém vysílání Radia Proglas

Modlíme se 5. neděli v měsíci.
Kontakt: Miriam Křížová, 721 675 230, miriam.krizova@seznam.cz

Jak to začalo?

Modlitby matek

Maminky se scházejí k modlitbě každé pondělí v Domku v 19:30.
Kontakt: Milena Spurná, milena.spurna@kaplekohoutovice.cz

Více o Modlitbách matek

Živý růženec

V Žebětíně
O tom, že tento druh společné modlitby není žádnou novinkou, svědčí útlá zpráva z poválečného zpravodaje farnosti žebětínské: „Sdružení živého růžence čítá 120 členky, děti tvoří 2 celé růže.“
A jak si stojí živý růženec dnes? V roce 1988 jsme v Žebětíně za podpory Otce Jiřího Čekala obnovili Živý růženec. Bylo nás 78 členů, to je 5 celých růží a šestá započatá.
V roce 2011 byl přidán také růženec Světla. (S tímto přidáním má 1 růže 20 desátků). Dnes má společenství 68 členů, to je 3 celé růže a čtvrtá započatá. Věkový průměr máme asi 66 let, to ale neznamená, že růženec je jen pro babičky. Nejstarší členka má 94 let, oproti tomu nejmladší členka má 10 let. Tři členy máme v Bystrci, jednu členku v Troubsku.
Každou první sobotu v měsíci je mše sv. za členy zemřelé i dosud žijící. Na některé zemřelé členy už jinak nikdo nepamatuje.
Živý růženec je zvláštní způsob modlitby růžence: 20 desátků je rozděleno mezi 20 osob. Každý člen tak živě zastupuje jedno tajemství, proto živý růženec. Koncem každého měsíce si věřící vždy desátek vymění takže za 20 měsíců postupně rozjímá o všech růžencových tajemstvích.
A tak kdo je ochoten se modlit s námi, je srdečně vítán a může se přihlásit u mne.

Marie Černá

Text o růženci Panny Marie zpracovaný bývalým farářem o. Pavlem Haluzou.


V Kohoutovicích
Kontakt: Libuše Brázdová, tel. 736 177 060, mail: al.brazda@volny.cz
Historie Živého růžence v Kohoutovicích sahá nejméně do 60. let 20. století, kdy jej vedli manželé Dalerovi. Výměna tajemství tehdy probíhala po příslušné nedělní mši sv. V 90. letech předali štafetu paní Janě Plškové. Dokud bývala v kapli pouze jedna nedělní mše sv. (v 7:00, později v 7:30), probíhala výměna až na výjimky dobře. Od zavedení dvou mší sv. (v r. 1993) se častěji stávalo, že tajemství nebyla pravidelně předávána a účastníci často nevěděli, co se mají modlit. Proto byl vytvořený celoroční rozpis všech účastníků a vystaven na nástěnce v kapli.
V současné době má společenství 20 stálých členů (1 růže) a 3 náhradníky. Zveme mezi nás další zájemce.

Mariánské večeřadlo

Mariánské večeřadlo se koná ve farním kostele každý čtvrtek od 17:00 hod.

A každou 1. sobotu v měsíci od 7:20 hod.

Adorace

Adorace ve farním kostele se koná každý pátek od 17 do 18 hodin.

Adorace v kapli se koná každý 2. čtvrtek v měsíci od 19 do 20hodin.

Biblické hodiny

Ve školním roce 2023/24 BH pozastaveny

Konají se na faře 1. středu v měsíci od 19 do 20 hodin.
Kontakt: otec Jiří 

Úvody ke knihám SZ a NZ

Modlitba růžence přede mší

Ve farním kostele se scházíme 40 minut před každou mší sv., tzn. po, st, pá v 17:20, so v 7:20, ne v 8:20. Ve čt se koná Mariánské večeřadlo, scházíme se v 17:00.

V kapli se scházíme 30 minut před každou mší sv., tzn. během školního roku v úterý v 17:00 a v neděli v 7:00 a v 10:00. V červenci a srpnu pouze v neděli v 7:00.

Lectio divina

Lectio divina je rozjímavá četba Písma Svatého.
Tuto formu modlitby můžete zažít v kohoutovické kapli každý čtvrtek 19:00 - 19:30 mimo 2. čtvrtky v měsíci, kdy je v kapli od 19h adorace.
O letních prázdninách se LD nekoná.
Poslední LD v tomto školním roce se koná 27. 6. 2024.

Kontakt: Michal Jírů, michal.jiru@kaplekohoutovice.cz

Společenství mládeže

Máš-li 14 a více let, přijď se podívat.
Spolčo se schází každé úterý v Domku od 19 do 21h.

První setkání v novém školním roce je 12. 9. 2023
Kontakt: otec Jiří

Svatoušci

Svatoušci (klub rodičů s dětmi) se setkávají v úterý 1x za 14 dní 9:30 - 11:30  v Domku Svaté rodiny.

První setkání v novém školním roce je 19. září 2023.
Kontakt: 
svatouscikohoutovice@seznam.cz
Facebook

Společenství děvčat

web Scuky - spolčo holek

Mladší scuk: 1. - 5. třída, čtvrtek 17:30 - 19:00 v Domku
Starší scuk: 6. - 9. třída, čtvrtek 18:30 - 20:00 v Domku
Kontakt: Marie Doffková, scukykohoutovice@gmail.com

Hudba ve farnosti

Hudba ve farnosti - WEB o hudebním dění v obou částech naší farnosti

Varhaníci v Žebětíně
Jana Holešovská jana.linda@centrum.cz
Barbara Gyönyör
Marie Beranová

Sboreček

Chrámový sbor

Varhaníci v Kohoutovicích
Irena Veselá, irena.vesela@kaplekohoutovice.cz
Martina Jansová
Ondřej Doffek

Sbor (nejen) mladých

Sbor Kůrnice

Farní knihovny

proklik na samostatné stránky
a) farní knihovna Žebětín
b) farní knihovna Kohoutovice

Rozpis čtení ve farním kostele

Při sestavování rozpisu čtení se otec Jiří snažil co nejvíce přihlédnout k tomu, kdo má danou neděli zadán úmysl mše svaté.
Pokud by vám některý termín nevyhovoval a nepodařilo se Vám jej s někým "vyměnit", ozvěte se o. Jiřímu obvyklými cestami.

Farní občasník

Farní občasník č. 32, červen - srpen 2024

Farní občasník č. 31, duben - květen 2024

Farní občasník č. 30, únor - březen 2024

Farní občasník č. 29, prosinec 20323 - leden 2024

Farní občasník č. 28, říjen - listopad 2023

V době dlouhodobé pracovní neschopnosti pastorační asistentky občasník nevycházel.

Farní občasník č. 27, září - říjen 2022

Farní občasník č. 26, květen - srpen 2022

Farní občasník č. 25, březen - duben 2022

Farní občasník č. 24, leden - únor 2022

Farní občasník č. 23, listopad - prosinec 2021

Farní občasník č. 22, září - říjen 2021

V době epidemických opatření v souvislosti s onemocněním Covid 19 byly farní aktivity omezené a občasník nevycházel.

Farní občasník č. 21, září - říjen 2020

Farní občasník č. 20, červen - srpen 2020

Farní občasník č. 19, březen - duben 2020

Farní občasník č. 18, leden - únor 2020

Farní občasník č. 17, listopad - prosinec 2019

Farní občasník č. 16, září - říjen 2019

Farní občasník č. 15, květen - srpen 2019

Farní občasník č. 14, březen - duben 2019

Farní občasník č. 13, leden - únor 2019

Farní občasník č. 12, listopad - prosinec 2018

Farní občasník č. 11, září - říjen 2018

Farní občasník č. 10, květen - červen 2018

Farní občasník č. 9, březen - duben 2018

Farní občasník č. 8, leden - únor 2018

Farní občasník č. 7, listopad - prosinec 2017

Farní občasník č. 6, září - říjen 2017

Farní občasník č. 5, červen - srpen 2017

Farní občasník č. 4, duben - květen 2017

Farní občasník č. 3, únor- březen 2017

Farní občasník č. 2, prosinec 2016 - leden 2017

Farní občasník č. 1, říjen - listopad 2016

Úklid farního kostela a kaple

Naléhavě prosíme o pomoc při pravidelném úklidu farního kostela. Další informace vám ráda podá paní kostelnice Hana Trčková, tel.: 776 601 014, e-mail: TrckovaHana@seznam.cz
Vám všem, kdo se rozhodnete zapojit, velké díky!

Chcete-li se zapojit do pravidelného úklidu kohoutovické kaple, kontaktujte paní Vladimíru Žůrkovou, tel. 776 071 960.

Termíny mimořádného úklidu před Velikonocemi a Vánocemi jsou zveřejňovány v ohláškách.

Kalendář

Kalendář farních a souvisejících akcí ve formátu Google …

Výuka náboženství

Výuka náboženství v Žebětíně a Kohoutovicích a příprava na 1. sv. přijímání – rozvrh, přihláška …

Historie

Historie naší farnosti a kněží, kteří zde působili

Domek Svaté Rodiny

Domek Svaté Rodiny na ulici Bašného v Kohoutovicích je místo setkávání společenství dětí i dospělých, sborů, skautů, …

Karolinka – budova plná zážitků

Web s informacemi o chalupě Karolinka

Kurz Alfa

Informace o kurzu Alfa, který v naší farnosti pořádáme …

QR

Aktuální stav příspěvku farnosti do Fondu PULS

Donator.cz

Kontaktujte nás

Adresa

Římskokatolická farnost u kostela sv. Bartoloměje
Křivánkovo nám. 10, 641 00 Brno-Žebětín

Telefon

734 271 856
Skype: jiri.buzek

 

Zpracovávám.
Došlo k chybě.
Vaše zpráva byla odeslána. Děkujeme!