Změna bohoslužeb

O. Jiří je nemocný, středeční (28.2.) mši sv. ve farním kostele zastoupí P. Filka.
👉 Mše sv. 29.2. - 2.3. se ve farnosti nekonají 👈
Informaci o nedělních mších sv. sdělíme později.

Zemřel P. Radomil Kaláb

Dne 16. února 2024 zemřel nejstarší kněz brněnské diecéze Mons. doc. Ing. Radomil Kaláb, CSc, který působil v letech 1995 – 2006 v naší farnosti.
"Nežiji pro sebe, ale chci žít pro Boží plán a Boží lásku"
Radomil Kaláb se narodil 31. května 1930 v Brně do rodiny právníka ve státních službách. Za války prožil dramatické chvíle, když doma pravidelně slýchal výstřely z poprav v Kounicových kolejích a časté bombardování ničilo domy v jejich těsném sousedství. Po absolvování reálného gymnázia studoval na stavební fakultě VUT v Brně, kde absolvoval v roce 1954. Jako inženýr pak pracoval ve Výzkumném ústavu stavebních konstrukcí, a nakonec i na stavební fakultě VUT v Brně, kde získal titul kandidáta věd. Byl výzkumným pracovníkem katedry stavebnin a zkušebních metod, ale pro jeho kádrový profil nesměl působit jako pedagog.
Během studií ve svých 27 letech začal intenzivně hledat Boha, četl náboženskou literaturu a později soukromě studoval teologii. Pojal úmysl stát se řeholníkem a vstoupil do kontaktu se Stanislavem Krátkým, který jej přezkušoval z několika teologických disciplín a přivedl do skryté církve v okruhu Felixe Maria Davídka. Dne 4. dubna 1968 přijal Radomil v Brně tajně kněžské svěcení, ihned poté mu však jeho světitel zakázal vstoupit do kteréhokoliv řádu. V podzemní církvi se věnoval pastoraci zasvěcených žen, vyučování systematické teologie a vedl různá společenství. Neušel pozornosti Státní bezpečnosti, ale ta proti němu nikdy nezakročila.
Roku 1992 odešel otec Radomil z Vysokého učení technického v Brně a poté, co byl sub conditione vysvěcen na kněze, se od 1. října 1992 stal farním vikářem v brněnské farnosti u kostela Neposkvrněného početí Panny Marie. Od července 1995 pak působil jako farář ve farnosti u kostela sv. Bartoloměje v Brně-
Žebětíně a Kohoutovicích a následně byl od 1. srpna 2006 ustanoven výpomocným duchovním ve farnosti u kostela sv. Jakuba v Brně.
Vzdělaný, skromný, trpělivě snášející své zdravotní obtíže – tak si ho mnozí z nás pamatují.
Za obětavou kněžskou službu mu biskup Vojtěch Cikrle udělil v prosinci 2007 medaili sv. Petra a Pavla a v lednu 2014 medaili sv. Cyrila a Metoděje. Dne 5. ledna 2014 ho papež František jmenoval kaplanem Jeho Svatosti s právem užívat titul „Mons.“.
Poslední rok života strávil u milosrdných sester v Domově svatého Kříže v Kroměříži. Zemřel 16. února 2024 v nemocnici v Kroměříži.
Vzkazuje všem: „Bohu díky za vše!“
S otcem Radomilem jsme se rozloučili při mši svaté v sobotu 2. března 2024 ve 13 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně. Jeho ostatky byly uloženy do rodinného hrobu na Ústředním hřbitově v Brně.


Zdroje: web Biskupství brněnského, Wikiwand

Paměť národa
Rozhovor s o. Radkem ve farním časopisu u sv. Jakuba 2011

Další etapa synodálního procesu

ZDE

Farní dobročinný bazar

Chcete-li darovat čisté a nepoškozené věci s funkčními zipy, přijímáme je v Domku ve středu 3. dubna a ve čtvrtek 4. dubna od 18 do 20h.

Přijímáme:
Oděvy dámské, pánské, dětské
Obuv ‐ po párech v igelitové tašce
Batohy, tašky, kabelky
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky
Přikrývky, polštáře ‐ pouze péřové
Záclony, závěsy
Látky ‐ minimálně 1 m čtvereční
Menší elektrospotřebiče (do velikosti vysavače)

Nepřijímáme: zničenýznečištěný a vlhký textil, ledničky, televize, počítače, matrace, koberce, nábytek, jízdní kola, brusle, kočárky, lyže, lyžáky

Kontakt: petra@doffek.cz, 604 240 107
www.farnostzebetinkohoutovice.cz
www.diakoniebroumov.org
www.dumprojulii.com

Postní duchovní obnova 2.3.

Povídání a diskuse na téma euthanasie 12.3.

Video o kapli Sv. rodiny

ZDE

Výstupy ze synodálního procesu v brněnské diecézi

ZDE

Stálá zpovědní služba

Stálá zpovědní služba v kostele Nalezení sv. Kříže (u kapucínů), Kapucínské nám.

Více informací zde.

Kalendář

Kalendář farních a souvisejících akcí ve formátu Google …

Výuka náboženství

Výuka náboženství v Žebětíně a Kohoutovicích a příprava na 1. sv. přijímání – rozvrh, přihláška …

Historie

Historie naší farnosti a kněží, kteří zde působili

Domek Svaté Rodiny

Domek Svaté Rodiny na ulici Bašného v Kohoutovicích je místo setkávání společenství dětí i dospělých, sborů, skautů, …

Karolinka – budova plná zážitků

Web s informacemi o chalupě Karolinka

Kurz Alfa

Informace o kurzu Alfa, který v naší farnosti pořádáme …

QR

Aktuální stav příspěvku farnosti do Fondu PULS

Donator.cz

Kontaktujte nás

Adresa

Římskokatolická farnost u kostela sv. Bartoloměje
Křivánkovo nám. 10, 641 00 Brno-Žebětín

Telefon

734 271 856
Skype: jiri.buzek

 

Zpracovávám.
Došlo k chybě.
Vaše zpráva byla odeslána. Děkujeme!